Turkuaz

TURKUAZ, MilSOFT tarafından geliştirilen, geniş-alan üzerinde sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak bir entegrasyon mimarisi ve bu entegrasyon mimarisi üzerinde çalışacak sistemler için ortak servis ve fonksiyonlar içeren bir uygulama mimarisi içeren teknolojiler bütünüdür.
TURKUAZ, gerçek zamanlı ve gerçek zamanlı olmayan sistemlerin entegre bir şekilde çalışması için gereken altyapı, servis ve fonksiyonları sağlar. TURKUAZ, farklı iletişim altyapısına sahip (DDS, JMS, CORBA vs…) sistemlerin birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar. TURKUAZ, kabul görmüş standartlara uygun olarak geliştirilmiştir.
TURKUAZ, MilSOFT tarafından geliştirilen “Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi”, “Bakım Yönetim Sistemi”, “Sahil Gözetleme Radar Sistemi” ve benzeri bir çok projede uygulanarak doğruluğu test edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ

• JEE teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir.
• Hem ince hem kalın istemcilerde çalışabilir :
– İnce: HTML5, JavaFX
– Kalın: Swing
• Platform ve İşletim Sistemi bağımsız olarak çalışır.
• Dış sistemlerle entegrasyon için Kurumsal Veri Yolu (ESB) kullanır.

TURKUAZ MİMARİ
TURKUAZ aşağıdaki mimari prensipler dikkate alınarak geliştirilmiştir.
• Birlikte Çalışabilirlik: Sistemlerin açık standartların kullanımı vasıtasıyla kabiliyetlerine erişim arayüzlerini tanımlamaları yaklaşımı ile sağlanır.
• İdame Edilebilirlik : Stabil arayüzlere sahip, gevşek bağlı, modüler sistemler tasarlanması İdame Edilebilirliği gerçekleştiren yaklaşımdır.
• Genişletilebilirlik : Sistemdeki değişmesi muhtemel noktaların iyi belirlenmesi, katmanlı bir mimari yaklaşım izlenmesi, gevşek bağlı modüller tasarlanması sistemin genişletilebilir kılar.
• Oluşturulabilirlik : Sistemin bünyesinde yeni kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik temel orta-katman kabiliyetlerinin barındırılmasını ifade eder. Bunlar; kurumsal obtoljiler, servis kalitesi tanımları, kurumsal servis yolu paterninin takibi, servis kompozisyonunu sağlayacak gereçlerin sunulması olarak özetlenebilir.
• Tekrar Kullanılabilirlik : Tekrar-kullanılabilirlik düşük kod kompleksitesi, Açık Mimari arayüzlerine uyum, yeniden-kullanılabilir varlıklar halinde paketleme yaklaşımları ile gerçeklenir.