Mil-LINK

Mil-LINK kara, deniz ve hava platformları arasında IP tabanlı muhabere ve veri paylaşımını sağlayan, mevcut ve yeni HF ve V/UHF radyolar ile de kullanılabilen, STANAG 4691 uyumlu bir sistemdir. Hareketli Tasarsız Ağlar ailesine ait bir üründür.

ÖZELLİKLERİ

• Mil-LINK beraber çalıştığı radyo teknolojisine bağlı değildir, dolayısı ile mevcut HF ve UHF radyolarla çalışabileceği gibi gelecekteki geniş bantlı radyolarla da çalışabilecek bir üründür.
• Senkron-seri kripto kullanabilme özelliği ile bu özelliğe haiz olan ülkelere özgü kripto cihazları ile çalışabilir.
• Mil-LINK’in tasarsız yapısı ağların kendi kendine kurulum ve işletilmesini sağlar. Otomatik ağ kurulumu yansıra, ağların birleşmesi/ayrılması, ağlara sonradan dâhil olunması mümkündür.
• Mil-LINK tam dağıtık yapısına dayanarak, herhangi bir kontrol istasyonuna tabi değildir, iletişim radyolar arası bağlantı müsaade ettiği sürece herhangi bir platformun ayrılmasına bakılmadan devam eder.
• Mil-LINK’deki her platform en az bir zaman dilimi ile ağa başlar, ancak talep tabanlı zaman paylaşımlı çoklu ağ yapısı gönderilecek veri miktarına göre gerektiğinde daha fazla zaman dilimi almayı ve işini bitirdiğinde otomatik olarak serbest bırakmayı sağlar.
• Mil-LINK otomatik role birimi seçim özelliklerine sahiptir. Bu özellik sayesinde özellikle UHF frekanslarında muhtelif ağ topolojileri oluşturmaya ve verinin aralarında 100 deniz milinden fazla mesafe bulunan birimler arasında transferine olanak sağlar.