Mil-ILS

Mil-ILS, çeşitli platformlardaki karmaşık araç, teçhizat ve varlıkların farklı seviyelerdeki bakım faaliyetlerinin bilgi sistemi destekli olarak yönetilmesi amacıyla tasarlanmış bir bakım yönetimi ve karar destek sistemidir.

ÖZELLİKLERİ

• Faaliyet yüzdesinin maksimize edilmesi
• Envanterdeki varlıkların durumunun tek noktadan izlenebilmesi
• Öngörüsel bir yaklaşımla lojistik destek etkinliğinin artırılması
• İşletim ve bakım maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması
• Tümleşik bakım ve envanter yönetimi ile kaynak optimizasyonu
• Minimum lojistik işlem adımı
• Performansa Dayalı Lojistik konseptine kolay geçişe imkan veren altyapı