NIXS

NIXS karadaki komuta merkezlerinde Geniş Alan Veri ağları üzerinden Ortak Taktik Resim oluşturulmasını sağlayan, gerçek zaman yakın olarak veri dağıtımı ve görev tahsisi yapılmasına imkan sağlayan bir çözümdür.

ÖZELLİKLERİ

• Geniş Alan Veri ağları üzerinde Ortak Taktik Resim oluşturulması sağlanarak, gerçek zaman yakın olarak veri dağıtımı ve görev tahsisi yapılabilir olması
• Küçük/Büyük tüm Platformlar üzerinde çok kısa sürede uygulanabilir olması ve kullanım kolaylığı
• Komuta Merkezleri, Suüstü/Hava/Denizaltı unsurları arasında Durumsal Farkındalık, maliyet etkin koordinasyon
• Mevcut İstihbarat/Gözetleme veri tabanlarından bilgi alma imkanı
• İki Boyutlu (2B) ve Üç Boyutlu (3B) taktik resim sergileme yeteneği
• Karargahların yedeklenebilmesi ve Birlikte kullanılabilmesi, gerektiğinde Emir Komuta Yetkisinin devredilmesi
• WEB Tabanlı bilgi paylaşımı
• Filo Yönetimi sayesinde Platform Durum bilgilerini sürekli izleme imkanı
• HF/UHF veya Uydu üzerinden sürekli çevrim içi olabilme özelliği
• Görev Planlama ve Durum Raporları için Formatlı mesajların kullanılabilmesi
• Rafta Hazır Ürünler kullanılarak Serbest Metin, e-posta ve Dosya Transferi, Video Aktarımı ile sağlanan koordinasyon yeteneği
• Sistem verilerini kayıt ve Analiz olanakları
• Mevcut Suüstü/Hava/Denizaltı unsurları için Dayanıklı Laptop’lar üzerinde çalışan etkin sistem yazılımı
• RHIB Botların ana gemilerden kontrol edilebilmesini sağlayan ilave çözüm
• Farklı lokasyonlardaki (gemiler, uçaklar, komuta kontol merkezleri) farklı teknolojiler kullanan (Desktop, Web Based, Java, Java EE, C++, HTML 5, Java Script) unsurların merkezi bir sistemle bir arada çalışması
• İnsansız Araç entegrasyonunun kolayca sağlanabiliyor olması
• Gerektiğinde benzer Platformlar arasında Tüm Sistem için değişim olanağı
• Ağ Temelli Ortamda Birlikte Çalışabilirlik Yeteneği
• Standartlara Dayalı Ara Yüzler Sayesinde Daha Fazla Silah ve Sensörle Entegrasyon
• Ortak Mimariler ile Bakım, Modernizasyon ve Uyumlandırma Kolaylığı
• Düşük Yaşam Boyu Maliyet