Mil-CMS

MilSOFT Savaş Yönetim Sistemi (SYS), gemilerdeki modern komuta kontrol sistemleri göreve yönelik kararların hızlı ve etkili bir şekilde alınabilmesi için sensörleri ve silah sistemlerini entegre etmekte, operatörlere destek fonksiyonlarının yanısıra birleştirilmiş bir taktik resim sunmaktadır. Modern teknoloji ve mimarilerin kullanılması, gemi üzerindeki tüm unsurların kısıtlamasız harekatı destekleyecek şekilde tümleşik bir yapı içerisinde entegre edilmesini sağlamakla birlikte, mevcut yapıya yeni sensör, silah ve veri linklerinin eklenmesi yoluyla platform etkinliğini artırmayı da daha kolay kılmaktadır.

ÖZELLİKLERİ

• Modern ve güvenilir sistem
• Kolay entegrasyon ve bakım
• Açık Mimari (OACE)
• OMG Data Distribution Service (DDS) Arakatmanı temelli
• “OMG C4I Task Force” standartlarına uyumlu
• Gerçek zamanlı performans
• Genişlemeye imkan veren altyapı
• Ölçeklenebilir SYS kabiliyeti
• Modern konsollar ve gösterim kabiliyeti
• Sensör veri füzyonu
• Otomatik Tehdit değerlendirme
• Link-11/16/22 and Özel Link entegrasyon imkanı
• Üçüncü parti Silah Sensör entegrasyonu
• Entegre UxV Kontrol, Görev Planlama and İşleme
• Aynı altyapıyı kullanan Data Link, İxA Kontrol ve SYS Fonksiyonları
• Ağ Destekli Yetenek için Altyapı
• Diğer platformlar için uyumlu ve tekrar kullanılabilir ortak özellikler
• Eski Teknoloji SYS entegrasyonu
• Dış Sistemler (Harekat Merkezleri, diğer deniz, hava, kara unsurları) ile entegrasyon
• Entegre silah angajman kabiliyeti ve Ağ Destekli Silah kontrol
• Yeni oluşan duruma göre ağ yetenekli silahların yeniden görevlendirebilmesi
• Silah ve kontrol ünitesi arasındaki iletişim ile yaratılan kuvvet çarpanı etkisi
• Standartlara Dayalı Ara Yüzler Sayesinde Daha Fazla Silah ve Sensörle Entegrasyon
• Ortak Mimariler ile Bakım, Modernizasyon ve Uyumlandırma Kolaylığı
• Düşük Yaşam Boyu Maliyet