Kariyer

Güncel Kariyer Fırsatları

Kariyer İmkanları

MilSOFT olarak bizler, özgün teknolojimizi geliştirmek, daima en iyi olmak için çalıstık. Dünyada az sayıda firmanın ulaşabildiği en üst seviye yazılım mühendisliği süreç olgunluk modeline (CMMI seviye 5) sahip olan ilk Türk firması biz olduk.

Sektörümüzde en iyi kariyer gelişimi ve öğrenme olanakları yaratmayı ilke edindik. Bu uluslararası yarışta bizim takımımızda yer almak, hem milli sistemlerimizin geliştirilmesinde hem de ihraç edilen yazılım projelerinde en yeni teknolojileri kullanarak gerçek mühendislik çözümleri üretmek, Türk mühendislerinin başarısını yeni ufuklara taşımak isteyen, kendine güvenen, başarıya inanan arkadaşları aramıza davet ediyoruz.

PERSONEL ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MilSOFT’ta istihdam edilmek için başvuruda bulunan personel adaylarının kişisel verileri, işe alım süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için toplanmaktadır. Bu kapsamda, personel adayı tarafından e-posta, posta/kargo, kişi referansı veya diğer yöntemlerle yazılı veya sözlü olarak ulaştırılması, MilSOFT internet sitesi üzerinden veya istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığı ile yapılacak başvurular üzerinden veya bu ve benzer hizmetleri veren internet siteleri aracılığı ile veyahut iletişimde bulunulan üçüncü kişiler aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda personel adaylarının kişisel verileri toplanabilmektedir. Bunlara ilaveten, personel adayı ile yüz yüze, telefon aracılığı ile veya video konferans yöntemleri ile yapılan görüşmeler neticesinde veya yine bu görüşmelerde yapılan yetkinlik benzeri testler aracılığı ile personel adaylarının kişisel verileri toplanabilmektedir.

Yukarıda açıklandığı şekilde toplanan veriler, Şirket’in internet sitesinde yayınlanan “6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni”nde belirtilen düzenlemelere tabi olup, personel adaylarına ilişkin veriler;

  1. Personel adayının başvuruda bulunulan pozisyon için eğitiminin, tecrübesinin ve diğer niteliklerinin uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi;

  2. Personel adayı tarafından verilen bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin, üçüncü kişilerle iletişime geçme ve gerektiğinde bilgileri bu kişilerle paylaşmak yoluyla, teyit edilebilmesi;

  3. İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında ihtiyaç duyulması halinde veya işe alım sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde ileriki tarihlerde oluşacak yeni istihdam ihtiyaçları kapsamında, personel adayı ile iletişimin sağlanabilmesi;

  4. İşe alım süreci olumlu sonuçlanması halinde ise işe başlatma işlemlerinin ve prosedürlerinin tamamlanabilmesi;

  5. Şirket işe alım süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılan/yapılacak çalışmalarda fayda sağlaması amacıyla kullanılacaktır.

 

MilSOFT’un “6698 Sayılı Kişisel Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni”ne buradan ulaşabilirsiniz.

GENERAL APPLICATION
SOFTWARE ENGINEER – NEW GRADUATE
SOFTWARE ENGINEER (SWENG-1925)
Ankara
LEAD SHAREPOINT EXPERT (LSE-1924)
Ankara
PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST (PMS-1923)
Ankara
SOFTWARE ENGINEER (End Point Security) (SW-1923)
Ankara
SATINALMA YÖNETİCİSİ (SAY-1922)
Ankara
IT SOFTWARE DEVELOPER (ITSWD-1920)
Ankara
IT LEAD SOFTWARE DEVELOPER (ITLSWD-1919)
Ankara
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (IMAGE PROCESSING)
(SWENG-1917)
Ankara
SENIOR SYSTEM / TEST ENGINEERS (IMAGE PROCESSING)
(SSETE-1916)
Ankara
SOFTWARE ENGINEER (DDS) (SE-DDS 1914)
Ankara
SOFTWARE ENGINEERS – TACTICAL DATA LINK SYSTEMS (SWDLP-1913)
Ankara
EXPERIENCED SYSTEM/TEST ENGINEERS - TACTICAL DATA LINK SYSTEMS (SETE-1912)
Ankara
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (SSWMIL1911)
Ankara
ENTERPRISE SOLUTIONS ENGINEERS (ESENG-1910)
Ankara
EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERS (ESE-1909)
Ankara
SOFTWARE TEST ENGINEER (SWTENG-1907)
Ankara
CONFIGURATION MANAGEMENT SPECIALIST – (CM-1904)
Ankara
SENIOR SYSTEMS ENGINEER – (SETE-1901)
Ankara
DevOps Lead Engineer (SEDLE-1828)
Ankara
DATABASE SPECIALIST (DBS-1826)
Ankara
SYSTEM/TEST ENGINEER (SETE-1825)
Ankara
SOFTWARE ENGINEERS (SWENG-1822)
İstanbul
SYSTEMS ENGINEER (Military Radio Networks) – (SETE-1821)
İstanbul
LEAD SOFTWARE ENGINEERS (EMBEDDED) (LSW-1818)
Ankara
SOFTWARE ENGINEER (JAVA) (SWJAVA-1816)
Ankara
SOFTWARE ENGINEER (Front-End) (SWENGF-1815)
Ankara
SOFTWARE ENGINEER (SWENG-1813)
Ankara
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (SWENG-1812)
Ankara
SENIOR SOFTWARE ENGINEER (NETWORK)-(SSWENG-1801)
Ankara
UX DESIGNER (UXD-1726)
Ankara