MilSOFT

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş olan savunma sanayii endüstrisinde çalışmasına devam eden %100 bir Türk firmasıdır

MilSOFT müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımları ile müşterisine özel ve maliyet etkin ürünlerini, yüksek kalitedeki sistem ve yazılım mühendisleri ile ve etkili teknik sistem/yazılım yaklaşımlarıyla üretmektedir. Vizyonumuz lider bir Türk sistem entegrasyonu ve yazılım firması olarak dünya pazarında ana oyunculardan biri olmaktır.

Vizyonumuz

Lider bir Türk sistem entegrasyonu ve yazılım firması olarak dünya pazarında ana oyunculardan biri olmak

Misyonumuz
  • Güvenilir ve uluslararası alanda rekabetçi bir sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme firması olmak
  • Paydaşlarını memnun etmek
  • Yenilikçilik ve yaratıcılık yoluyla ulusal kabiliyetleri geliştirerek ve teknik yeterlilikleri artıracak bir çalışma ortamı kurarak topluma katkıda bulunmak
  • Yeni teknolojiler geliştirerek ve kullanarak ve uluslararası standartlara uyumu destekleyerek Türk yazılım ve sistem entegrasyonu endüstrisine katkıda bulunmaktır

KALİTE SİSTEMİ

Yönetim Sistemimiz
Yönetim Sistemimiz müşterilerimizin beklentilerini tam olarak yerine getirebilmek üzere uluslararası standartlarla ve dünyada başarılı sonuçlar elde edilmiş pratiklerle uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.
Bu yönetim sistemleri birbiriyle uyumlu bir şekilde harmonize edilerek müşterilerimize katma değer sağlayacak yalın bir şekle dönüştürülmüştür.
Yönetim sistemlerimiz sayısal verilere dayalı olarak ve müşteri geri beslemeleriyle sürekli iyileştirilmektedir.
Yönetim sistemimiz aşağıdaki standartlar ile uyumlu olduğu belgelenmiş ve uyumluluğu periyodik olarak akredite kuruluşlar tarafından denetlenmektedir:
Kalite Politikamız
• Müşterilerimizin kalite beklentilerine uygun ürünleri ve hizmetleri sağlamak ve
• Kalite yönetim sistemini etkileyen riskler ve fırsatları da gözeterek; her alandaki sürekli iyileştirme faaliyetleri ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetini artırmaktır.
CMMI
MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş uluslararası yazılım geliştime sektöründeki en iyi uygulamalara ve uluslararası standartlara uyum hedefi kapsamında 2002 yılında SEI tarafından CMM seviye-3 olarak belgelendirilmiştir. 2005 yılında ise erişilebilecek en yüksek seviye olan CMMI Seviye-5 olarak belgelendilmiştir. Bu seviyeye Avrupa’da ulaşabilen ilk kuruluşlardan biri MilSOFT’dur. 2005 yılından günümüze dek MilSOFT bu seviyeyi korumuştur.
CMMI yaklaşık 100 ülkede uygulanan ve yaklaşık 11000 organizasyonun kullandığı bir modeldir. Bu 11000 organizasyonun yalnızca %5’i 5.seviyeye ulaşabilmiştir. MilSOFT Avrupa’da bu seviyeye ulaşmış 27 kuruluştan, Amerika’da ise 285 kuruluştan biridir.
MilSOFT’un sahip olduğu bu olgunluk yürüttüğü projelerin başarısını garanti almış ve aşağıdaki parametrelerle ilgili Müşteri memnuniyetini sağlamıştır:
• Uluslararası sektör ortalamalarının üzerinde ürün kalitesi
• Uluslararası sektör ortalamalarının üzerinde takvim performansı
• Uluslararası sektör ortalamalarının üzerinde bütçe performansı
• Tekrarlanabilir proje başarısı
• Verilere dayalı sürekli iyileşme
• Proje yönetimi, süreç yönetimi konusunda derin uzmanlık

YAZILIM GELİŞTİRME

MilSOFT’ta yazılım geliştirme faaliyetleri, dünya standartlarında yazılım yaşam çevrimi modellerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. IEEE 12207 ve MIL-STD-498 standardına uygun olarak

• Spiral Model
• Rational Unified Process
• Grand Design
• Incremental Design
• Evolutionary Design

yaklaşımı da kullanılmaktadır.

Her yazılım geliştirme aktivitesi için, Function Point ve COCOMO II teknikleri kullanılarak, MilSOFT Yazılım Tahmin Süreçleri`nde tanımlanmış olan yazılım büyüklük ve süre tahminleri yapılmaktadır. Ayrıca, yazılım faaliyetlerinin ölçüm değerleri (metrik) CMMI 4. Seviye başlıklarından biri olan “Quantitative Project Management” süreç tanımlarına uygun olarak yaşam çevrimi boyunca toplanıp incelenmektedir. MilSOFT, CMMI Institute Risk Matrisi’ni süreçlerine uyarlamış olup yazılım projelerinde sıkı ve etkili risk yönetim prosedürleri uygulamaktadır.
Proje yönetiminin başarıyla yapılabilmesi için, müşteri gereksinimleri ve yazılımla ilgili sistem gereksinimleri baz alınarak Yazılım Geliştirme Planı hazırlanmaktadır. Proje fazlarının açıklamaları, yazılım geliştirme ortamı, kaynaklar, yapılacak ölçümler (metrikler), proje takvimi vs. Yazılım Geliştirme Planında ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
• Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Gereksinim Analizi’dir.
Bu aşamada, geliştirilecek yazılımın işlevsel ve operasyonel gereksinimleri belirlenir. Bu gereksinimler Yazılım Gereksinim Tanımları (YGT) ve Arayüz Gereksinim Tanımları (AGT) dökümanları ile belgenir. Belirlenen gereksinimler, geliştirme sürecinin her aşamasında ileriye ve geriye dönük olarak izlenir. Böylece her aşamada geliştirilen ürünlerin gereksinimlerle uyumluluğu sağlanır.
• Ön Tasarım aşamasında YGT ve AGT’den yola çıkılarak geliştirilecek yazılımın ön tasarımı yapılır.
Ön tasarım yapılırken, MilSOFT tasarım kriterlerine uyulur. Ön tasarımın sonuçları Yazılım Tasarım Tanımları (YTT) ve Arayüz Tasarım Tanımları (ATT) dökümanları ile belgenir.
• Ayrıntılı Tasarım aşamasında, yazılımın ayrıntılı tasarımı yapılarak, gerçeklemeye hazır duruma getirilir.
Ayrıntılı tasarım aşamasının sonuçları, ön tasarım aşamasında üretilen YTT ve ATT dökümanlarına yeni bölümler eklenerek belgelenir. Eğer yazılım sistemi bir veritabanı da içeriyorsa, veritabanının yapısı Veritabanı Tasarım Tanımları (VTTT) dökümanı ile belgelenir.
• Gerçekleme aşamasında, YGT, AGT, YTT ve ATT dökümanlarından yararlanılarak yazılımın gerçeklemesi yapılır
Gerçekleme aşaması; kodlama, derleme, hata ayıklama, insan makina arayüzlerinin oluşturulması, veritabanlarının tanımlanması ve gerekli verilerin bu veritabanlarına doldurulması gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Kodlama sırasında her yazılım biriminin konfigürasyon yönetimi yapılır. Kodlama MilSOFT kodlama standartlarına uygun olarak yapılır.
• Birim Testi aşamasında, gerçeklenen her yazılım birimi, diğer birimlerden bağımsız olarak izole birim testinden geçirilir.
Bu test sırasında, Test Kontrol Listesi hazırlanır ve birimin bu listedeki kriterlere uygunluğuna bakılır. Birim testini geçen yazılım birimleri Birim Bütünleştirme aşamasında bütünleştirilirler. Bu noktada Bütünleştirme Testleri yapılır.
Her aşamada ortaya çıkarılan yazılım ürünlerinin, projenin yazılım geliştirme planına göre Gözden Geçirmesi yapılır. Gözden Geçirme faaliyetini ürünün geliştirilmesinde rol almayan yazılım ya da sistem mühendisleri gerçekleştirir. Gözden Geçirme hem geliştirilme aşamasındaki hem de geliştirilmesi tamamlanmış ürünlere uygulanır. Gözden Geçirmenin temel amacı, üründeki hataları mümkün olduğu kadar erken ortaya çıkarmak ve ürünün hatasız olmasını sağlamaktır.
Geliştirilen yazılım ürünleri, kontrata bağlı olarak müşteri ile birlikte de gözden geçirilir. Bu sayede müşteriden geliştirme faaliyetleri devam ederken geri besleme alınır ve müşterinin de geliştirme sürecine katılması sağlanır.

Kalite

Sertifikasyonları

• CMMI (Capability Maturity Model Integrated) Level 5 Certified

• TSE-EN-ISO 9001:2008 • TS ISO / IEC 27001

• NATO AQAP – 160 • NATO AQAP – 2110 • NATO AQAP – 2210

Uluslararası

Standartlarla Uyumluluk

System Engineering: EIA/IS – 632,

IEEE 1220 Software Engineering: IEEE 12207,

MIL-STD-498 Configuration Management: ISO IEC/ISO 15486, ANSI/IEEE 1042, MIL-STD-973

TESİS

Güvenlik Belgelerimiz

National Facility Clearance Certificate at the level of ‘National Secret’ NATO Facility Clearance Certificate at the level of ‘NATO Secret’
Milsoft Yazılım Teknolojileri

Yönetim Kurulu

Osman Yıldırım COŞKUN

Yönetim Kurulu Başkanı

Muhlis SET

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Zafer KARAMEHMETOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrı SEYFİ

Yönetim Kurulu Üyesi

Sabahattin ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Gülay KALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Miraç AKMEN

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail BAŞYİĞİT

Genel Müdür

Milsoft Yazılım Teknolojileri

ORGANİZASYON

Bizimle Çalışmak mı istiyorsunuz ?